Прием в VIII клас за учебната 2017-2018 година

 За учебната 2017/18 година СУ "Христо Ботев" ще приема деца в Подготвителна група (преди I клас) на възраст 6 години, навършвани в годината на постъпване.

За учебната 2017/18 година СУ "Христо Ботев" ще приема деца в I клас на възраст 7 години, навършени в годината на постъпване в първи клас.

За учебната 2017/18 година СУ "Христо Ботев" ще приема ученици в IX клас, след завършен осми клас, както следва:

Контакти

СУ ''Хр. Ботев'' България
гр.Глоджево
ул. Д.Благоев 38
тел./факс 0879852595

поща: sou_glodjevo@abv.bg

Популярни теми

Последни новини