Сезер Адем Сейдолски

ЗА МЕН

BASIC AVATAR

 

Име: Сезер
Презиме: Адем
Фамилия: Сейдолски
Настояща месторабота: СУ ''Христо Ботев'' - град Глоджево
Адрес: гр. Глоджево, ул. "Лиляна Димитрова" №1
Образование: Висше
Заемана длъжност: Ръководител ИКТ
Педагогически стаж:  13 години
E-mail: seydolski@glodjevo.com


 ОБРАЗОВАНИЕ
Средно образование
ПМГ „Акад. Никола Обрешков” – гр. Разград, ...г.

Висше образование
РУ „Ангел Кънчев” – гр. Русе, 1999 г.
Специалност: ППО Компютърна техника
Образователно квалификационна степен: Магистър


ТРУДОВ СТАЖ

Учител по Информатика и ИТ
  СУ ''Христо Ботев'' - град Глоджево, ...г. - ...г.

Ръководител ИКТ
  СУ ''Христо Ботев'' - град Глоджево, ...г. - ...г.


 

Контакти

logosu

СУ ''Хр. Ботев'' България
гр.Глоджево
ул. Д.Благоев 38
тел./факс 0879852595

поща: info-1803005@edu.mon.bg

 

Популярни теми

Последни новини