Прием в I клас за учебната 2023-2024 година Избрана

09 Май 2023

За учебната 2023/24 година СУ "Христо Ботев" ще приема деца в I клас на възраст 7 години, навършени в годината на постъпване в първи клас.

В първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.

График на дейностите по приема на деца в I клас:
Подаване на заявление от родителите (по образец) – от 29.05. до 29.06.2023 година.
Обявяване на списъка с приетите в I клас деца – до 05.06.2023 година.

Записване на в I клас - от 06.06. до 08.06.2023 година.

Необходими документи за записване:
Удостоверение – оригинал за завършена подготвителна група.
Акт за раждане на детето.;
Заявление до директора на училището (по образец).
Лична здравна карта и имунизационен картон.
Лична карта на родителя за справка.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група,
родителите декларират това обстоятелство.

 Първи клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

При нас децата:
- се обучават от доказали себе си висококвалифицирани и опитни педагози;
- получават отлична подготовка и задълбочени познания по всички
общообразователни предмети в начален етап;
- по желание, след приключване на задължителните занятия,
могат да участват в избираеми форми за изучаване на чужди езици,
танци, спорт, компютърно обучение, развиващи, образователни и
логически игри (по избор) или други занимания.

Училището предлага:
Целодневно обучение;
Безплатни учебници;
Безплатни учебни помагала;
Безплатна закуска;
Ученически стол;
Лавка;
Здравно обслужване;
Целодневна охрана и видеонаблюдение;

Училището разполага с модерни и съвременно оборудвани:
Компютърни кабинети.
Мултимедиен кабинет.
Физкултурен салон.

Записването се извършва в канцеларията на училището
всеки работен ден от 8.30 до 17,00 часа.

 

Допълнителна информация можете да получите на телефони:
08184 25-95
087 9 85-25-95

Заповядайте при нас!
Ние очакваме Вас и вашите деца с доверие, обич и усмивка!

Оценете
(1 глас)
Super User

Понякога мечтите стават реалност...

Уеб сайт: www.glodjevo.com

Контакти

logosu

СУ ''Хр. Ботев'' България
гр.Глоджево
ул. Д.Благоев 38
тел./факс 0879852595

поща: info-1803005@edu.mon.bg

 

Популярни теми

Последни новини