Проект ''Образование за утрешния ден'' Избрана

Проект ''Образование за утрешния ден'' СУ ''Христо Ботев'' - град Глоджево

През учебната 2019/2020 година и 2020/2021 година СУ ''Христо Ботев'' - град Глоджево работи по проект ''Образование за утрешния ден''.

Проект ''Образование за утрешния ден''Проект ''Образование за утрешния ден'' Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията, чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са:

 • Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
 • Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
 • Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
 • Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
 • Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
 • Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
 • Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Сформирани клубове:

 1. Клуб "Дигитални деца - 1".
 2. Клуб "Дигитални деца - 2".
 3. Клуб "Дигитално поколение - 1".
 4. Клуб "Дигитално поколение - 2". 
Оценете
(2 гласа)
Super User

Понякога мечтите стават реалност...

Уеб сайт: www.glodjevo.com

Свързани статии (по етикет)

Контакти

logosu

СУ ''Хр. Ботев'' България
гр.Глоджево
ул. Д.Благоев 38
тел./факс 0879852595

поща: info-1803005@edu.mon.bg

 

Популярни теми

Последни новини