Практически задания по ИТ

22 Ное 2018
Снимка: © СУ “Христо Ботев“

Практически задания по ИТ

Придобиване на компетенции при работа с компютър и използване на ИТ изискват решаване на много задачи, създаващи проблемни ситуации. Задачите-проблеми развиват комплекс от интелектуални, практически, образователни и рационални умения и компетенции.


I. MS EXCEL - ЗАДАЧИ ЗА ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ И ДОМАШНА РАБОТА


1 задача. Създайте електронна таблица в MS Excel.


2 задача. Създайте електронна таблица в MS Excel.


3 задача. Създайте електронна таблица в MS Excel.


4 задача. Създайте електронна таблица в MS Excel.

 • въведете нови работни листове Sheet 1- І тримесечие и Sheet 2. ІІ тримесечие
 • изберете на следващ работен лист Sheet 3 – отчет.
 • в клетка В2 на Sheet 3 получете сумата от приходите от I и II тримесечие.
 • в клетка В3 на Sheet 3 получете сумата от разходите от I и II тримесечие.
 • изчислете Печалба/загуба с формула.
 • в клетка А4 на Sheet 3 чрез функцията IF изведете Печалба/загуба в зависимост от стойността на клетка В4
 • запазете файла с име Име_на_ученик_номер_клас.xlsx

5 задача. Създайте електронна таблица в MS Excel.

 • да се изчисли средния успех на всеки ученик
 • да се намери средния успех по всеки предмет
 • да се намери бала на всеки ученик – Бал = [оценка по БЕЛ] + [оценка по математика]+[2*оценка БЕЛ-изпит]+[2*оценка математика-изпит]

6 задача. Създайте електронна таблица в MS Excel.


 II. MS WORD - ЗАДАЧИ ЗА ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ И ДОМАШНА РАБОТА


 1 задача. ​Създайте документ в MS Word.

 • наберете текста от Фиг. 1.
 • форматирайте въведения текст по указания на Фиг. 2 начин.
 • запазете файла с име Име_на_ученик_номер_клас.pdf

2 задача. ​Създайте документ в MS Word.

 • наберете текста
 • форматирайте въведения текст по указания  начин
 • запазете файла с име Име_на_ученик_номер_клас.pdf

3 задача. Създайте документ в MS Word.

 • създайте нов текстов документ, включващ посочената информация от ресурсния файл
 • форматирайте документа по указания начин
 • запазете файла с име Име_на_ученик_номер_клас.pdf

 


4 задача. Създайте документ в MS Word.

 • създайте нов текстов документ, включващ посочената информация от ресурсния файл
 • форматирайте документа по указания начин
 • запазете файла с име Име_на_ученик_номер_клас.pdf

 


5 задача. Фoрматирайте документа по следния начин в MS Word: а/размер А4 и отстъпи от всички страни 2,5см;

 • шрифт - Calibri (Body), заглавие 16pt, основен текст - размер 14pt;
 • разстояние между редовете - 1,5 lines;
 • отстъп на първи ред - 1,5см.
 • запазете файла с име Име_на_ученик_номер_клас.pdf

 


III. MS POWERPOINT - ЗАДАЧИ ЗА ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ И ДОМАШНА РАБОТА


 1 задача. Създайте презентация в MS Powerpoint на тема ''КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ''. Основните моменти, които трябва да включите са:

 • що е компютърен вирус;
 • видове компютърни вируси;
 • начини за заразяване с вируси;
 • антивирусни програми.
 • запазете файла с име Име_на_ученик_номер_клас.pptx
Оценете
(3 гласа)
Super User

Понякога мечтите стават реалност...

Уеб сайт: www.glodjevo.com

Контакти

logosu

СУ ''Хр. Ботев'' България
гр.Глоджево
ул. Д.Благоев 38
тел./факс 0879852595

поща: info-1803005@edu.mon.bg

 

Популярни теми

Последни новини