За нас

Училището ни е с дълголетна и славна история. Създадено е през далечната 1903 година като резултат на изконният стремеж на предците ни към знание и просвещение, към светлина и прогрес.

Дълъг и стръмен, но благороден е пътят, изминат от нашето училище през годините на неговото съществуване. Плеядата ученици, преминали през класните му стаи, се реализираха като инженери, учители, агрономи, икономисти, дейци на културата и обществения живот. Неоценим принос в дълголетната богата история на учебното заведение имат и десетките учители и директори, оставили трайна следа след себе си в дългия път, изминат през годините. Завоюваният авторитет и признание логично доведоха до преобразуването на училището от основно в средно общообразователно през 1996 година.
Едно от най-грандиозните събития в съвременната история на училището беше тържественото честването на 100 годишния му юбилей през 2003 година. Посрещането на знаменателната годишнина беше предшествано от редица дейности в които се включиха, както ученици и учители, така и родители. Извършена беше задълбочена проучвателска дейност - издирени и изучени бяха първите документални източници, свидетелстващи за началото на образователното дело в нашия град, изградена беше постоянна училищна музейна експозиция, а с финансовата подкрепа на общината бе издигнат паметник на патрона на училището, който се вписа сполучливо в екстериора пред фасадата на учебното заведение.
С помощта на родителската общност, органите на местното самоуправление и обществените организации беше обогатена и разширена материалната база, реновирани бяха спортните площадки и съоръжения на двора, закупени бяха учебна техника и дидактически пособия.
Днес възпитаниците на СУ"Христо Ботев" ползват модерна учебна база, включваща добре обзаведени кабинети по физика, химия, биология, география и две нови компютърни зали, оборудвани със съвременни компютри и достъп до интернет. За качествената подготовка и възпитание на учениците се грижат близо 40 висококвалифицирани педагози.
Извънкласните форми на работа в училището са насочени главно в областта на физкултурата (баскетбол, волейбол, футбол, тенис на маса и др.) и естрадно-танцовото изкуство. Състезателните отбори на училището редовно се класират на призови места при участие в общински и областни първенства в различните възрастови групи. Изключително голям е интересът и към сценичните изкуства. Ежегодно, по време на празника на града, младите таланти от нашето училище изнасят традиционен гала-спектакъл, който обикновено се очаква с вълнение и нетърпение, както от участниците, така и от зрителите.
Много са и бившите възпитаници, които подпомагат съществуването и функционирането на родното школо, навярно защото училището е онова благословено начало от което тръгваме всички, за да се върнем след години и да си спомним с умиление за времето, когато у всеки от нас е покълвало посятото зрънце на знанието ....

Контакти

logosu

СУ ''Хр. Ботев'' България
гр.Глоджево
ул. Д.Благоев 38
тел./факс 0879852595

поща: info-1803005@edu.mon.bg

 

Популярни теми

Последни новини