История

 По възрастните хора от Глоджево помнят първия учител Неделчо Йорданов Чобанов от Разград. Едва 19-годишен той идва тук, за да разсее вековната тъмнина, забулила душите на хората.Летописна бележка

Примерът му е последван и от други, в чиито сърца гори любородната искра за народно просвещение. И като достоен завършек на стремленията на тези просветители-пионери през септември 1903 година в Глоджево е основано училище.

 

НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ 

СТАНЧО ДИМИТРОВ ЙОВЧЕВ - директор от 1927г. до 1958г.

МАРИЯ ПЕТКОВА КОЛЕВА - директор от 1958г. до 1959г.

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ - директор от 1959г. до 1962г.

ЛУКАН ГЕОРГИЕВ ЛУКАНОВ - директор от 1962г. до 1964г.

ТОНЧО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ - директор от 1964г. до 1966г.

ЦВЕТАН ВЪЛКОВ ВЪТКОВ - директор от 1966г. до 1967г.

СТЕФАН ТРИФОНОВ СТЕФАНОВ - директор от 1967г. до 1969г.

ХРИСТО ВАСИЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ директор - от 1969г. до 1970г.

ИБРАХИМ МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ - директор от 1970г. до 1972г.

СТОЯНКА КРУМОВА ЧОРТОВА - директор от 1972г. до 1976г.

ДАУД ХЮСЕИНОВ ХАЛИБОВ - директор от 1976г. до 1981г. и от 1990г. до 1998г.

ПЕТЪР РАДЕВ ТОДОРОВ - директор от 1981г. до 1983г.

ДИМИТЪР ХАРАЛАМПИЕВ ДИМИТРОВ - директор от 1983г. до 1989г.

РАДКА ПАНАЙОТОВА НИКОЛОВА - директор от 1989г. до 1990г.

АЛЕКО АНТОНОВ АЛЕКОВ - директор от 1998г.

 

НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

НЕДЕЛЧО ЙОРДАНОВ ЧОБАНОВ - главен учител от 1903г. до 1904г.

ПЕТЪР ГАНЕВ - главен учител от 1904г. до 1906г.

КЪНЧО ЖЕКОВ ВАСИЛЕВ - главен учител от 1906г. до 1908г.

ВАНГЕЛИНА СИМЕОНОВА - главен учител от 1908г. до 1914г.

МАРИН МИТОВ - главен учител от 1914г. до 1915г.

АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА - главен учител от 1917г. до 1918г.

ТОДОРКА ИВАНОВА - главен учител от 1918г. до 1919г.

СИМЕОН ЗАХАРИЕВ АНТОНОВ - главен учител от 1919г. до 1926г.

МИНЧО АНТОНОВ ГЕЦОВСКИ - главен учител от 1926г. до 1943г.

БОРИСЛАВ АНТОНОВ - главен учител от 1943г. до 1944г.

Контакти

logosu

СУ ''Хр. Ботев'' България
гр.Глоджево
ул. Д.Благоев 38
тел./факс 0879852595

поща: info-1803005@edu.mon.bg

 

Популярни теми

Последни новини