Документи

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Етичен кодекс на училищната общност

ВИЗИЯ И МИСИЯ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020

ПРАВИЛНИК НА СУ „Христо Ботев“ ЗА УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА

Годишен план за дейността

Наименование Описание Размер Свален Изтегли
Годишен план за дейността 2017-18г. 1.65 mb 652 Изтегли
Отвори

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Вътрешни правила за предоставяне на обществена информация
на СУ „Христо Ботев“

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

Механизъм за противодействие на училищния тормоз
на СУ „Христо Ботев“

ПРОГРАМА ЗА СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Контакти

logosu

СУ ''Хр. Ботев'' България
гр.Глоджево
ул. Д.Благоев 38
тел./факс 0879852595

поща: info-1803005@edu.mon.bg

 

Популярни теми

Последни новини