Списък преподаватели

НАЧАЛЕН ЕТАП
# Име Фамилия позиция е-поща
1  Н. Рахманова Начален учител rahmanova@glodjevo.com
2  Х. Касимова Начален учител kasimova@glodjevo.com
3  Н. Гайтанова Начален учител gaytanova@glodjevo.com
4  Ф. Демиран Начален учител demiran@glodjevo.com
5  В. Йорданова Начален учител yordanova@glodjevo.com
6  С. Османова Начален учител osmanova@glodjevo.com
7  М. Махмудова Начален учител ЧЕ mahmudova@glodjevo.com
8  Ж. Ахмедова Ресурсен учител ahmedova@glodjevo.com

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
# Име Фамилияu041fu0440u0435u043fu043eu0434u0430u0432u0430u0442u0435u043bu0438 позиция е-поща
10. Г. Солакова Учител по Български език и литература gsolakova@glodjevo.com
11. И. Керчев Учител по Български език и литература kerchev@glodjevo.com
12. М. Керчева Учител по Български език и литература kercheva@glodjevo.com
13. С. Азисова Учител по Английски език и по Руски език azisova@glodjevo.com
14. С. Яхова Учител по Френски език yahova@glodjevo.com
15. Б. Сейдолски Учител по Информатика и Математика seydolsky@glodjevo.com
16. С. Сейдолски Ръководител ИКТ seydolski@glodjevo.com
17. Ф. Якубова Учител по Математика и Физика yakubova@glodjevo.com
18. Ю.Яшарова Учител по Математика yasharova@glodjevo.com
19. Г. Мехмедова Учител по Химия и Биология mehmedova@glodjevo.com
20. С.Чакър Учител по Биология chakyr@glodjevo.com
21. Р. Ремзиева Учител по География remzieva@glodjevo.com
22. Я. Асенова Учител по География asenova@glodjevo.com
23. М. Ахмедов Учител по Труд и техника и Физкултура и спорт ahmedov@glodjevo.com
24. З. Сеферов Учител по Майчин език seferov@glodjevo.com
24. Т.Солаков  Учител по БД и Автотранспорт
25. Н. Мустафова Възпитател mustafova@glodjevo.com
26. С. Чакърова - Ахмед Възпитател schakarova@glodjevo.com
27.  М. Камбешев Педагогически съветник kambeshev@glodjevo.com

Контакти

logosu

СУ ''Хр. Ботев'' България
гр.Глоджево
ул. Д.Благоев 38
тел./факс 0879852595

поща: info-1803005@edu.mon.bg

 

Популярни теми

Последни новини