Администратор

Администратор

Празникът на Баба Марта е символ на пролетта, който свързваме с пожелания за здраве и плодородие.

На 07.02.2022 год. (понеделник) стартират редовни присъствени учебни занятия за всички ученици (от I до XII клас,        вкл. и Подготвителна група) в СУ „Христо Ботев“, гр. Глоджево (и всички училища на територията на община Ветово).

Новото седмично разписание на часовете по класове и паралелки, за втория учебен срок, ще намерите в сайта на училището или ще ви информират класните ръководители.

Допускането до редовни учебни занятия ще стане след провеждане на щадящи бързи неинванзивни антигенни тестове за COVID-19 на ученици, педагогически и непедагогически персонал, съгласно утвърдените със заповед на министъра на образованието и науката „Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата“.

На проведеното на 04.03.20 год. съвещание на Регионалното оперативно бюро за борба с грип и ОРЗ в Русенска област е отчетено,

На проведеното на 31.01.20 год. съвещание на Регионалното оперативно бюро за борба с грип и ОРЗ в Русенска област е отчетено,

Регионалното управление на образованието в Русе уведоми всички учебни заведения на територията на областта за временно преустановяване на учебните занятия

На 3 март 1878 година в градчето Сан Стефано, днешен Йешилкьой, предградие на Истанбул, е подписан мирен договор между Русия и Османската империя.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, със своя заповед, е определил 2 март 2018 год. (петък) за неучебен ден във всички училища на територията на община Ветово.

Във връзка с влошената зимна обстановка – критично ниски температури, съчетани със силен вятър, снегонавявания и преспи, ваканцията на всички ученици се удължава до 1 март 2018 год. (четвъртък) включително.

Регионалното управление на образованието в Русе уведоми всички учебни заведения на територията на областта за временно преустановяване на учебните занятия и обявяване на грипна ваканция за учениците, считано от 29 януари (вторник) до 2 февруари (петък), 2018 год.

Контакти

СУ ''Хр. Ботев'' България
гр.Глоджево
ул. Д.Благоев 38
тел./факс 0879852595

поща: sou_glodjevo@abv.bg

Популярни теми

Последни новини